Een gecertificeerde vertaling is niet hetzelfde als een beëdigde vertaling. Hoewel soms gedacht wordt dat beide termen hetzelfde betekenen, is het goed om te weten wat het verschil is voordat je een vertaling laat uitvoeren. Maar wat is het onderscheid precies en wanneer heb je welk soort vertaling nodig? Je leest het in dit artikel.

Wat is een gecertificeerde vertaling?

Een gecertificeerde vertaling moet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Ons vertaalbureau is gecertificeerd door de ISO (International Organization for Standardization); een onafhankelijke, internationale organisatie waar meer dan 160 landen lid van zijn. De ISO heeft internationale kwaliteitsnormen ontwikkeld die organisaties helpen hun processen, producten en diensten continu te verbeteren.

Op basis van een jaarlijks onderzoek (audit) door een onafhankelijke, externe organisatie wordt bepaald of een organisatie aan de gestelde ISO-normen voldoet. Wanneer de kwaliteitsnormen zijn behaald, wordt een officieel ISO-certificaat toegekend. Fairlingo heeft zowel een ISO-9001 als een ISO-17100 certificaat. Afhankelijk van het vertaalniveau dat je kiest, wordt je vertaling uitgevoerd op basis van een of beide certificeringen. 

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt gebruikt voor officiële documenten die rechtsgeldig omgezet moeten worden naar een andere taal. Hierbij gaat het meestal om de vertaling van juridische documenten, zoals akten, bewijsstukken in rechtszaken, testamenten, statuten, legitimatiebewijzen en getuigschriften. De vertaler die de vertaling uitvoert is hiervoor officieel beëdigd door een Nederlandse rechtbank. Ook moet de vertaler ingeschreven staan in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv).

Wanneer de vertaling is bedoeld voor gebruik in het buitenland dient deze in sommige gevallen ook gelegaliseerd te worden. Dit kan onder andere door middel van een apostille. Op onze pagina over beëdigde vertalingen lees je hier meer over.

In welk opzicht verschillen deze vertalingen van elkaar?

Zoals al eerder genoemd dient een beëdigde vertaling uitgevoerd te worden door een vertaler die hiervoor officieel beëdigd is. Hoewel een gecertificeerde vertaling weliswaar uitgevoerd kan worden door een beëdigde vertaler, hoeft dit niet. 

Een beëdigde vertaling kost bovendien meer dan een reguliere, gecertificeerde vertaling. Het is daarom aan te raden hier alleen voor te kiezen wanneer dit juridisch gezien een vereiste is. Daarnaast ontvang je een beëdigde vertaling altijd per aangetekende post, terwijl je een reguliere, gecertificeerde vertaling van ons digitaal ontvangt.

Wanneer heb je welke vertaling nodig?

Wanneer je een officieel (juridisch) document laat vertalen, dat na vertaling nog steeds rechtsgeldig moet zijn, heb je een beëdigde vertaling nodig. Indien je niet zeker weet of dit zo is, is het verstandig dit na te vragen bij de betreffende instantie waarvoor de vertaling is bedoeld. Voor alle andere soorten document vertalingen is een ‘normale’ vertaling voldoende. Omdat je bij Fairlingo altijd een gecertificeerde vertaling op basis van de ISO-normen ontvangt, weet je zeker dat de vertaalde tekst aan strenge kwaliteitseisen voldoet.

Heb je vragen of kunnen wij je helpen?

Wanneer je vragen hebt met betrekking tot je vertaling helpen wij je graag. Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren telefonisch bereiken op nummer +31 (0)53-2030 046. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@fairlingo.com of een kijkje nemen op onze FAQ pagina.

Claudia Muller
69 artikelen