Meer ruimte voor talent en ondernemerschap

Ons organisatiemodel is gebaseerd op collectief ondernemerschap. Hierbij gaan we uit van de vindingrijkheid van het collectief
en is er veel ruimte voor eigen initiatief. Onze waarden en het handvest van de betekeniseconomie geven hierbij richting.
Dit draagt niet alleen bij aan tevreden klanten, maar bovendien aan het welzijn van onze medewerkers en omgeving.

Zelfsturende
teams

Mensen die het dichtst bij de klant staan maken in onze ogen de beste beslissingen. Iedereen heeft hierbij de ruimte en vrijheid om zijn of haar ideeën en talenten in te zetten. Dit geeft meer voldoening, creëert positieve waarde en komt daardoor ook de resultaten ten goede.

Vrijheid
& transparantie

Binnen Fairlingo sturen we op waardecreatie. Daarom werken we niet met vaste werktijden en bieden we de mogelijkheid om thuis te werken. Alle (financiële) gegevens zijn inzichtelijk om goed mee te denken en elkaar feedback te geven.

 Winstdeling
& duurzaamheid

Economische afwegingen zijn binnen onze organisatie niet allesbepalend. Om bij te dragen aan onze missie en waarden gebruiken we 20% van onze winst voor een collectieve winstdeling en duurzaamheid (beiden 10%).

Onze kernwaarden

Plezier en balans

Plezier en balans

Happy people!

Wij vinden het belangrijk dat werkplezier en het bieden van toegevoegde waarde aan onze klanten hand in hand gaan. Door de uitgangspunten van de betekeniseconomie toe te passen, streven wij naar een goede balans tussen welzijn en welvaart. We geven mensen de ruimte om zichzelf te zijn en creëren harmonie tussen zelfstandigheid en verbondenheid.

Aandacht voor klant en taal

Aandacht

Voor taal en de klant

Een divers team heeft vele talenten. Op basis van onze capaciteiten, kennis en (vertaal)ervaring zetten wij ons in om de verwachting van de klant te overtreffen. Door goed te luisteren, vragen te stellen en open te staan voor ideeën komen wij samen met onze klanten tot het beste resultaat.

Vertrouwen

Vertrouwen

Schept samenwerking en vrijheid

Vertrouwen vormt een sterke basis voor samenwerking, vrijheid en transparantie. Het creëert ruimte voor feedback en de mogelijkheid van elkaar te leren. Bedrijfsinformatie, waaronder financiële cijfers, is voor iedereen inzichtelijk. Deze openheid stelt ons in staat elkaar beter te begrijpen en maakt nieuwe inzichten mogelijk.

Gezonde groei

Gezonde groei

Persoonlijk en bedrijfsbreed

Door te focussen op de ontwikkeling van talenten stimuleren we persoonlijke groei. Het inzetten van deze talenten om anderen te kunnen helpen geeft voldoening. Als bedrijf willen we een gezonde groei doormaken, waarbij we ons richten op de lange termijn. Dit betekent dat onze bedrijfsgroei niet ten koste mag gaan van onze waarden en klanttevredenheid.

Onze B Corp certificering

De B corp beweging vinden wij een goed voorbeeld van een manier waarop globalisering positief kan bijdragen. Fairlingo is daarom B Corp gecertificeerd. Wij maken hiermee onderdeel uit van een snelgroeiende gemeenschap, die streeft naar een wereldwijde cultuuromslag om succes in het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en een meer betekenisvolle en duurzame economie te creëren.

Sam van Gentevoort Teamcoach Fairlingo

Sam van Gentevoort
Teamcoach Fairlingo

"Ik geloof dat organisaties meer impact kunnen maken als ze in harmonie zijn met hun omgeving en zichzelf. B Corp helpt ons hierop te reflecteren en waar nodig actie te ondernemen."

Wat is een B Corp?

Bedrijven met de B Corp status laten zien dat ze sociale, commerciële en duurzame doeleinden succesvol combineren. Wereldwijd zijn er meer dan 3.500 B Corps in meer dan 70 landen. Voorbeelden van bekende B Corps zijn Patagonia, Ben & Jerry’s, Dopper, Tony's Chocolonely en Triodos Bank.

Voor deze organisaties creëren
wij internationale betekenis

 

Draagt jouw
organisatie actief
bij aan een betere
wereld?

Wij geven je graag een
internationaal steuntje in de rug!

Ons vertaalbureau wil organisaties die actief bijdragen aan een betere leefwereld graag helpen om sneller meer internationale impact te creëren. Non-profitorganisaties en organisaties die op een andere manier aantoonbaar bijdragen aan maatschappelijke of ecologische verandering ontvangen daarom standaard 5% korting op onze vertaaldiensten. Neem contact met ons op om te kijken of jouw organisatie hiervoor in aanmerking komt.

Benieuwd of jouw organisatie in
aanmerking komt voor 5% korting?