Een beëdigde Spaanse vertaling
fairsimpeld voor je uitgevoerd

Stap 1

Start direct de vertaling

Stap 2

Het document wordt beëdigd vertaald

Stap 3

Ontvang de beëdigde vertaling

Fairlingo is het enige ISO gecertificeerde vertaalplatform dat beëdigde Spaanse vertalingen verzorgt. In enkele simpele stappen schakel je al één van onze native vertalers in. Upload een kopie van het originele document naar onze cloud. Binnen 30 seconden ontvang je per mail een op maat berekende offerte. Na het accepteren van de opdracht wordt het document automatisch aan de meest geschikte vertaler gekoppeld. Dit zijn altijd Spaanse vertalers die van een rechterlijke instantie de bevoegdheid hebben gekregen om vertaalde documenten dezelfde rechtsgeldigheid te geven. Uiteraard hebben alleen de desbetreffende beëdigd Spaanse vertaler en jij toegang tot het document. Nadat de vertaalopdracht uitgevoerd is, ontvang je hem per aangetekende post. Zo heb je het vertaalde document direct voorhanden, om hem te gebruiken. Kortom, bij Fairlingo vertaal je snel en transparant je officiële documenten.

Wat houdt een Spaanse beëdigde vertaling precies in?

Een beëdigde en reguliere Spaanse vertaling verschillen op enkele essentiële punten van elkaar. Bij de eerstgenoemde is de rechtsgeldigheid van een document bepalend. Alleen beëdigde Spaanse vertalers hebben de autorisatie om deze rechtsgeldigheid naar een andere taal over te zetten. Een normale Nederlands Spaanse vertaler mag dit niet. Alleen door een Nederlandse rechtbank erkende vertalers mogen dit uitvoeren. Een beëdigd Spaanse vertaler is bovendien alleen voor deze taal geautoriseerd. Hij of zij mag dus niet zomaar een beëdigde vertaling naar een andere taal verzorgen. Een beëdigde vertaler staat bovendien geregistreerd in het register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dit is een onderdeel van de Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers). Alle beëdigde vertalers hebben een geldig Wbtv-nummer. Een beëdigde Spaanse vertaling komt tot stand door het onlosmakelijk aan een kopie of het originele document te hechten. Hierbij wordt er ook een verklaring gegeven dat de de vertaling correct en volledig geleverd is. Daarom wordt er een handtekening en stempel aan de vertaling toegevoegd. Indien de vertaling voor het buitenland bestemd is, kan het zijn dat een gewaarmerkt afschrift noodzakelijk is. We bieden deze dienst niet aan. Wel zorgen we ervoor dat je Spaanse beëdigde vertaling aan een kopie van het origineel gehecht is. Dit is in veel gevallen al voldoende. Informeer daarom goed wat er in jouw specifieke geval minimaal vereist wordt.

Wanneer heb je een Spaanse beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling naar het Spaans is nodig bij officiële documenten, geleverd of geopenbaard door een rechterlijke instantie. Hieronder kan je een overzicht zien met de soorten documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden.

 • Certificaten
 • Bewijsstukken in rechtszaken
 • Getuigschriften
 • Testamenten
 • Vonnissen
 • Statuten
 • Diploma's
 • Trouwakten
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Contracten
 • Bankgaranties
 • Octrooien
 • Overeenkomsten
 • Dagvaardigingen
 • Huwelijksaktes
 • Verklaringen erfrecht

Deze documenten hebben dus een bepaalde rechterlijke kracht die verloren gaat als je ze regulier naar het Spaans laat vertalen. Alleen beëdigde vertalers die vanuit de rechtbank voor de Spaanse taal erkend zijn mogen deze geldigheid overzetten. Echter is een beëdigde vertaling niet altijd nodig. In veel gevallen is een reguliere Spaanse vertaling voldoende. Informeer dus goed bij de opvragende partij wat er specifiek geëist wordt. Een stempel van een gecertificeerd vertaalbureau als Fairlingo is vaak al genoeg.

 

Verdere legalisatie met een apostille vaststellen

Het kan voorkomen dat je Spaanse beëdigde vertaling extra gelegaliseerd moet worden. Dit is een complex en omslachtig proces, waarbij je langs meerdere rechterlijke instanties moet gaan. Daarom hebben meer dan 90 landen het apostilleverdrag ondertekend. In dit verdrag is er bepaald dat een simpele verklaring van de griffier voldoende is om het vertaalde document volledig te legaliseren. Ook Spanje en Latijns-Amerikaanse landen als Bolivia, Costa Rica Argentinië, Colombia en Mexico hebben dit verdrag ondertekend. Voor je Spaanstalige beëdigde vertalingen kan je dus bij elke rechtbank in Nederland terecht, om een apostille aan te vragen. Op de website van de Rijksoverheid kan je meer informatie hierover vinden.

Onze officieel beëdigde Spaanse vertalers staan je te hulp

Via onze snelle applicatie start je al binnen 30 seconden een beëdigde Spaanse vertaling. Upload een kopie van je document en ontvang in enkele ogenblikken een op maat gemaakte offerte. na het accepteren van de prijsopgave wordt je vertaling gekoppeld aan één van onze Spaanse beëdigd vertalers. Naast de noodzakelijke erkenning, hebben ze diepgaande vakkennis in het Spaanse juridische jargon. Hiernaast kunnen we je ook helpen met beëdigde vertalingen naar het  Engels, Duits Italiaans, Arabisch,  Roemeens, Frans, Turks en Portugees.

Ook beëdigde Spaanse vertalingen
simpel en transparant vertalen

Gecertificeerd & garantie

Fairlingo is het enige beëdigd Spaanse vertaalbureau met een ISO-9001 en ISO-17100 certificering. Daarnaast staan onze native Spaanse vertalers geregistreerd bij het register met beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Je beëdigde vertalers zal dus van een hoogstaande kwaliteit genieten.

Beëdigde vertaling

Simpel & snel

Doordat we de nieuwste ontwikkelingen in software technieken toepassen, heb je snel en gemakkelijk toegang tot onze beëdigd Spaanse vertalers. Binnen 30 seconden start je al een vertaalopdracht. Bovendien werken we met een snelheid van 1250 woorden per opdracht per dag. tevens heb je altijd recht op maar liefst 30 dagen garantie op het geleverde werk.

Vertaalbureau

Voordelig & transparant

Dankzij onze innovatieve werkwijze kunnen we je nog sneller en voordeliger van dienst zijn. Vanaf €69,- per pagina start al je beëdigde Spaanse vertaling. Het standaard posttarief voor aangetekend versturen per post is van toepassing.

Het enige ISO gecertificeerde vertaalplatform
met het grootste aantal beëdigde Spaanse vertalers

 

Image placeholder
Giovanni Piesco
Vertaler Italiaans
Image placeholder
Nina Turk
Vertaalster Engels
Image placeholder
Paul Davoine
Vertaler Frans
Image placeholder
Irene Paulmer-Boutista
Vertaalster Spaans

De beoordeling van onze klanten:

98% van onze klanten beveelt Fairlingo aan

Ruim 10 jaar ervaring met beëdigde vertalingen als ervaren vertaalbureau is verwerkt in deze dienst.