Als vertaalbureau zijn we trots op onze samenwerking met gedreven bedrijven en organisaties die op hun eigen manier een positieve impact maken op de wereld. Eén daarvan is Ecorys: een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zijn klanten helpt bij het maken van belangrijke beslissingen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied. In dit interview vertelt Consultant Stedelijke en regionale ontwikkeling Erik van Ossenbruggen over hun organisatie, hun internationale activiteiten en de samenwerking met ons vertaalbureau.

Kun je wat vertellen over jullie organisatie?

“Ecorys is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Gebaseerd op onderzoek adviseren wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde beslissingen op het gebied van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Wij helpen onze opdrachtgevers met grondige analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken. We doen dit op tal van onderwerpen, waaronder ruimtelijke ontwikkeling, transport en infrastructuur, het sociaal domein, veiligheid en justitie, duurzaamheid, digitalisering, marktwerking en de publieke sector. Ecorys heeft wereldwijd circa 550 werknemers van meer dan 40 nationaliteiten.”

Logo Ecorys

In welke landen is Ecorys actief?

“Wij hebben 17 kantoren verspreid over 14 landen. Voornamelijk in Europa, maar ook in Azië en Afrika. We zijn wereldwijd actief voor diverse internationale opdrachtgevers.”

Welke verschillen tussen deze markten ervaren jullie?

“Het type opdrachten verschilt nogal per markt. In Nederland werken we veel voor gemeenten, provincies en de Rijksoverheid (dat wil zeggen, de ministeries). In de andere EU-landen doen we veel werk voor de Europese Commissie en andere Europese instituten zoals ESPON, INTERREG, URBACT/UIA, OSHA, ESEA en dergelijke.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van jullie organisatie. Hoe geven jullie hier invulling aan?

“Het is onze core business om overheden en investeerders te helpen om antwoorden te geven op de lastige maatschappelijke vraagstukken van vandaag (en morgen). Of dit nu gaat om het verduurzamen en slimmer maken van de gebouwde omgeving en onze mobiliteit, onze samenleving meer inclusief maken, of het stimuleren van de economie. In feite willen we met al onze projecten bijdragen aan meer welvaart (in de brede zin van het woord). Verder hebben we MVO ingebed in onze Corporate Social Responsibility Strategy. Pijlers hiervan zijn onder andere het steunen van goede doelen met giften, vrijwilligerswerk door onze medewerkers, en het verkleinen van onze footprint door minder te printen en door beperking van onze CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door reizen. Sinds 2019 zijn wij CO2-neutraal.”

Voor welke vertalingen hebben jullie Fairlingo ingeschakeld?

“Voor het project ESPON ACPA (Adapting European Cities to Population Ageing) hadden we behoefte aan de vertaling van de Engelse brondocumenten naar vijf talen (Nederlands, Frans, Spaans, Noors en Zweeds). Dit onderzoek had als doel om alle kennis te bundelen die er is over het succesvol voorbereiden van Europese steden op de aankomende vergrijzingsgolf in Europa. Welke maatregelen moet je dan nemen om je huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg in de stad goed en toegankelijk voor ouderen te maken? We hebben hierover meerdere rapporten geschreven in het Engels, de gangbare taal voor Europese onderzoeken. We merkten dat er in de landen waar de adviesrapporten voor bedoeld waren, nog veel beleidsmakers zijn die zo’n rapport alleen kunnen gebruiken en verspreiden als het in de nationale taal beschikbaar is.”

Kun je wat vertellen over jouw ervaringen met ons platform?

“Fairlingo heeft ons uitstekend geholpen met zijn native vertalers. Zodoende verdwijnen onze rapporten niet in een la, maar kunnen ze wijd verspreid worden. We hebben het proces en de kwaliteit als goed ervaren. Bij één vertaling bleek er een andere woordkeuze nodig te zijn. Fairlingo heeft dit professioneel opgelost door een andere vertaler een second opinion met aanpassingen te laten verrichten. Als we weer behoefte hebben aan vertalingen, willen we in de toekomst opnieuw de samenwerking met Fairlingo opzoeken vanwege de scherpe tarieven en goede kwaliteit.”

Heb je tips voor andere bedrijven die internationaal (willen) opereren?

“Engels lijkt soms een gangbare taal in de internationale wereld, maar het aanbieden van inhoud in de lokale taal bij internationale projecten levert grote meerwaarde in termen van doelbereik. Maak vertalingen daarom standaard onderdeel van je werkzaamheden.”

Myrthe Boes
70 artikelen