In maart 2021 is Fairlingo officieel uitgeroepen tot B Corp. Onze missie is om globalisering positief te laten bijdragen, door mensen met elkaar te verbinden. Dit doen we door betekenisvolle vertalingen uit te voeren, als bedrijf vooruitstrevend te zijn in hoe we met medewerkers en het milieu omgaan en door mensen binnen onze gemeenschap te helpen bij het eigen maken van taal.

Niet B Corp doen, maar B Corp zijn

Het zijn van een B Corp is niet iets wat je er ‘even’ bij doet. Deze manier van bedrijfsvoering speelt mee in alles wat we doen en de keuzes die we maken. Om bij te dragen aan onze missie en waarden gebruiken we 10% van onze winst voor een collectieve winstdeling en duurzaamheid. Die investeringen gaan naar interne projecten, externe projecten en de medewerkers.

Voorwaarden en monitoring

Alle duurzaamheidsprojecten die we met elkaar bedenken en willen gaan uitvoeren, moeten gerelateerd zijn aan onze missie en het B Impact Assessment. De investering dient een positieve impact te hebben op onze community, het milieu of onze medewerkers. Elk kwartaal worden de duurzaamheidsprojecten geëvalueerd aan de hand van voortgang en budget.

Praktijkvoorbeelden ‘Betekenisvolle vertalingen’

Door betekenisvolle vertalingen uit te voeren voor (steeds meer) maatschappelijk verantwoorde klanten, helpen we hun belangrijke boodschap de wereld in en over. Zo zijn onder andere The Good Roll, Cure Afvalbeheer en Okimono (vaste) klant bij Fairlingo. Daarnaast hebben we ook budget beschikbaar gesteld voor donaties. Deze zetten we in voor klanten, maar ook voor organisaties of initiatieven zonder klantaccount. Zo zijn er onder andere donaties uitgegaan naar borstkankeronderzoek (klant), naar een platform voor ouders die hun baby gaan verliezen of hebben verloren (klant) en naar Translations without Borders, dat vertaaldiensten verleent aan humanitaire non-profitorganisaties (non-profit organisatie).

Praktijkvoorbeelden ‘Leren & inspireren’

Door als bedrijf vooruitstrevend te zijn in hoe we met medewerkers en het milieu omgaan, willen we andere organisaties inspireren om bewuster te ondernemen en staan we open om ook van hen te leren. Dit kan op een tal van manieren tot uiting worden gebracht: in de communicatie, via de medewerkers, ons portal of middels bepaalde faciliteiten. Sommige aanpassingen zijn makkelijk te realiseren, andere veranderingen kosten meer tijd, geld en energie. Zo hebben wij onlangs onderzocht of het beter is om als bedrijf naar een ander pand te verhuizen, is er aandacht besteed aan flexibele en ergonomische werkplekken en hebben we een wachtscherm gecreëerd dat wordt getoond tijdens de wachttijd van een offerteaanvraag, waar andere B Corp of maatschappelijk verantwoorde bedrijven waar we mee samenwerken en goede doelen extra uitgelicht worden.

Praktijkvoorbeelden ‘Meer mogelijk met taal’

Door mensen binnen onze gemeenschap te helpen bij het eigen maken van taal, helpen we hen een (betere) plek te bemachtigen binnen de maatschappij. Voor onze vertalers hebben we het mogelijk gemaakt om een certificaat te downloaden. Deze kunnen zij gebruiken bij sollicitaties om hun ervaring aan te tonen en de kans te vergroten ook bij andere vertaalplatforms of bureaus een plek als vertaler te bemachtigen. Een ander mooi voorbeeld is de Vertalersdag die we in juni van dit jaar hebben georganiseerd. Hier zijn waardevolle contacten ontstaan tussen de vertalers onderling en de vertalers en Fairlingo als bedrijf. Voor komend jaar hebben we op de planning om onze community met content te inspireren. Zo gaan we ervaren vertalers blogs laten creëren voor beginnende vertalers. Vanuit de Vertalersdag is naar voren gekomen dat hier behoefte aan is. Een mooi B Corp doel dat we op hebben genomen in ons nieuwe jaarplan.

Lange termijn doelen

Als B Corp kijken we niet alleen naar wat we hier en nu kunnen verbeteren, maar ook naar wat we binnen nu en vijf jaar willen bereiken. Binnen onze organisatie komt ons B Corp team maandelijks samen om plannen te maken en deze ook te presenteren, realiseren en uit te dragen. Dat heeft erin geresulteerd dat er voor de komende vijf jaar twaalf lange termijn doelen zijn opgesteld die bijdragen aan onze missie. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een doorstroom van beginnende vertalers naar professionele vertalers volgens de ISO 17100 norm, een energie zelfvoorzienend kantoor in 2027 en het (financieel) ten goede laten komen van technologische + kosten optimalisaties aan de vertalers.

Toekomst

Elke drie jaar moet je als B Corp het B Impact Assessment opnieuw uitvoeren. Dit betekent dat als je eenmaal B Corp bent, dit niet automatisch blijft. Je moet namelijk aan strenge eisen voldoen en een bepaalde score halen om B Corp te blijven. Inmiddels zijn de B Corp doelen die wij voor Fairlingo hebben opgesteld zo verweven in onze dagelijkse werkzaamheden, dat het voor ons makkelijk is om focus te houden. Niet omdat het moet, maar vooral omdat we het zelf belangrijk vinden een positieve impact te maken op de wereld.

Vera Nijkamp
70 artikelen