Ons vertaalbureau mag voor uiteenlopende inspirerende en innovatieve organisaties vertalingen uitvoeren. Organisaties die op hun eigen manier een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Eén daarvan is Cure Afvalbeheer: een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op gebied van afvalinzameling en recycling.

In dit interview vertelt Marian van Mierlo, mede-verantwoordelijk voor het uitzetten van vertaalopdrachten binnen Cure Afvalbeheer, over hun organisatie en over de samenwerking met Fairlingo.

Waar houdt Cure Afvalbeheer zich precies mee bezig?

“Met zo’n 100 medewerkers zorgen wij er elke dag voor dat het afval van ruim 135.000 huishoudens op een duurzame en innovatieve manier wordt ingezameld. Wij legen de grijze, groene en ondergrondse containers en zorgen daarnaast voor de inzameling van oud papier, PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) en glas. Ook beheren we vier milieustraten. Hier kunnen inwoners terecht met grof afval en klein chemisch afval.”

Jullie missie is om bij te dragen aan een schone en afvalloze maatschappij. Op welke manieren geeft jullie organisatie hier invulling aan?

“Wij werken intensief samen met lokale overheden om de huishoudelijke afvalketen op een duurzame, innovatieve en concurrerende wijze te regisseren. Ons doel hierbij is om afval om te zetten naar herbruikbare grondstoffen. Klantgerichtheid en respect voor mens en milieu staan hierbij centraal.”

Jullie organisatie staat op Trede 3 van de PSO-Prestatieladder. Wat houdt dit precies in?

“De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een kwaliteitskeurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Wij staan op Trede 3. Dit geeft aan dat we koploper zijn als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Wij bieden mensen die, om wat voor reden dan ook, moeite hebben met het vinden van een baan, de kans om werkzaam te zijn. Ook leiden we hen op, zodat zij hun kansen vergroten om door te stromen naar een regulier betaalde baan in onze maatschappij. Dit gebeurt in 95% van de gevallen, iets waar we trots op zijn.”

Jullie laten met enige regelmaat vertalingen door Fairlingo uitvoeren. Kun je hier wat meer over vertellen?

“Wij laten met name informatieve documenten vertalen. Hierbij moet je denken aan informatiefolders, bewonersbrieven en (delen van) onze website. Omdat wij nauw samenwerken met lokale overheden is het voor Cure belangrijk om alle inwoners te informeren over de inzameling van afval. Daarnaast betrekken wij inwoners actief met informatie over wat er met het ingezamelde afval gebeurt. Dit zorgt voor een positieve bijdrage aan het afvalscheidingsgedrag van de inwoners. Omdat niet alle inwoners de Nederlandse taal machtig zijn, bieden we deze informatie ook in het Engels aan.”

Wat zijn jullie ervaringen met ons vertaalplatform?

“Bij het zoeken naar een geschikt vertaalbureau vonden wij gemak, snelheid en prijs belangrijk. Dit is dan ook de reden dat we voor onze Engelse vertalingen gebruikmaken van Fairlingo. Wij zijn erg tevreden en ervaren jullie vertaalservice als heel makkelijk en snel.”

Myrthe Boes
69 artikelen