Wij kiezen voor groene stroom van Nederlandse zonnepanelen en windmolens om bij te dragen aan de wereldwijde energietransitie. Zo dragen wij bij lokaal en globaal.

Groen is doen

Vertaalbureau Fairlingo is overgestapt op 100% groene stroom en Co2-gecompenseerd gas.  Sinds onze B-corp certificering zijn we bezig om ons te bedrijf verder te verduurzamen. Uit nader onderzoek bleek dat we een stap konden zetten in onze energievoorziening. We maakten al gebruik van een groene stroomleverancier maar deze bleek toch minder duurzaam te zijn. Het gas van deze leverancier was tevens niet Co2-gecompenseerd. Daarom hebben wij gekozen voor Energie VanOns, deze leverancier is iets duurder maar dat hebben we er graag voor over. Daarnaast hebben we de mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen onderzocht maar door de bomen om ons kantoor is de energieopbrengst helaas niet rendabel.

Energie van lokale energiecoöperaties

Hoewel er meerdere groene stroom leveranciers zijn hebben we gekozen voor Energie VanOns. Hun energiecoöperaties wekken lokaal energie op met zonneparken, zonnedaken en windmolens. Een energiecoöperatie is decentraal georganiseerd en lokaal. Dit sluit aan bij onze visie waarin wij geloven dat bottom-up verandering kan bijdragen aan positieve globalisering. De opbrengsten van de energiecoöperaties worden bijvoorbeeld besteed aan duurzame projecten in de eigen buurt. 

CO2-gecompenseerd gas

Naast groene stroom gebruiken we nu CO2-gecompenseerd gas via Energie VanOns. Dit is het gebruikelijke gas waarbij de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met CO2-rechten. Deze rechten komen tot stand door bomen te planten of door investeringen in duurzame (energie)projecten.

Samen meer impact maken

Ons kantoor aan de Piet Heinstraat 1 in Enschede huren wij samen met Le Figaro. We hebben voorgesteld om samen deel te nemen aan deze overstap. Zij waren direct enthousiast en wilden hier net als wij graag een bijdrage in leveren. De eigenaar van het pand is Infestos, een duurzame investeringmaatschappij. Deze overstap sluit aan bij hun visie, zij hebben de overstap naar Energie VanOns verder gefaciliteerd.

Sam Van Gentevoort
61 artikelen