Door taalbarrières binnen humanitaire en ontwikkelingshulp kunnen mensen in nood niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Om bij te dragen aan het dichten van belemmerende taalkloven, steunt Fairlingo sinds kort het werk van Translators without Borders. Deze non-profit organisatie verzorgt vertalingen voor andere non-profit organisaties op het gebied van crisishulp, gezondheid en onderwijs.

Toegang tot essentiële kennis in de eigen taal

Translators without Borders

Translators without Borders (TWB) is een wereldwijd netwerk van vertalers en taalspecialisten dat taaldiensten aanbiedt aan humanitaire en ontwikkelingsorganisaties over de hele wereld. Het doel van de Amerikaanse non-profit organisatie is om taalbarrières weg te nemen, die een belemmering vormen voor kritieke humanitaire en internationale ontwikkelingshulp.

Dankzij duizenden vrijwillige vertalers vertaalt TWB jaarlijks meer dan 10 miljoen woorden voor non-profit organisaties wereldwijd. De organisatie geeft hiermee mensen toegang tot essentiële kennis in hun eigen taal. Daarnaast leiden ze nieuwe vertalers op in talen waar onvoldoende capaciteit voor is en maken ze mensen bewust van het belang van taal in humanitaire hulp. Dankzij de ondersteuning van TWB op taalgebied, wordt de impact van een breed scala aan ontwikkelings- en hulporganisaties sterk vergroot.

Trotse sponsor van TWB

Als vertaalbureau weten wij als geen ander hoe belangrijk taal is om mensen met elkaar te kunnen verbinden. Wij zijn daarom trots om als sponsor bij te kunnen dragen aan het werk dat TWB verricht om humanitaire hulporganisaties over de hele wereld te ondersteunen. De samenwerking met TWB is een van de manieren waarop wij als bedrijf willen bijdragen aan een betere leefwereld.

Meer weten?

Meer weten over Translators without Borders of ook een bijdrage leveren? Kijk op de site van TWB voor meer informatie.

Myrthe Boes
65 artikelen