Därför valde 15 659
andra översättare Fairlingo

 

Flexibilitet

Du tar emot de svenska översättningsuppdragen per e-post. Du kan sedan fritt välja huruvida du accepterar eller avvisar uppdragen. Du väljer alltså själv när och hur mycket du arbetar.

Att växa tillsammans

Fairlingo baserar sig på den världsomspännande översättargemenskapen. Dina svenska översättningskollegor ger dig feedback på det insända arbetet. Genom deras tips och kommentarer blir du bättre.

En klyftig innovation

Vårt system är inspirerat genom mer än tio års erfarenhet i översättarbranschen. Den mjukvara vi tillämpar ser till att rätt översättare blir kopplad till rätt översättning. Du behöver alltså inte vänta på våra projektledare för att påbörja arbetet. Du har saken i egna händer.

Fairlingo finns till för påbörjande och för erfarna översättare.

Ju högre din nivå är
desto mer förtjänar du per ord

Efter att du har fått ett specifikt antal poäng når du en högre nivå.
Du får betalt via PayPal.
€0.03
per word exclusive of VAT
Wat kost een vertaling
25 points

Påbörjande översättare nederländska-svenska

Per översatt ord: €0,03
Per reviderat ord: €0,005

Du påbörjar din översättarkarriär eller har vuxit upp med svenska som modersmål. Utöver detta behärskar du det nederländska språket på en hög nivå. Du förtjänar 0,03€ per översatt ord och 0,005€ per reviderat ord. Du får betalt via PayPal.

€0.06
per word exclusive of VAT
Tarieven vertalen
35 points

Erfaren översättare nederländska-svenska

Per översatt ord: €0,06
Per reviderat ord: €0,006

Du har redan ackumulerat en hel del erfarenhet via Fairlingo med uppdrag i översättande av nederländska-svenska eller kan påvisa att du besitter erfarenheten att börja på denna nivå. Du förtjänar 0,06€ per översatt ord och 0,006€ per reviderat ord. Du får betalt via PayPal.

€0.08
per word exclusive of VAT
55 points

Översättare nederländska-svenska, expert

Per översatt ord: €0,08
Per reviderat ord: €0,007

Du har via Fairlingo vuxit till en expertöversättare i nederländska-svenska, eller du kan påvisa professionell erfarenhet för att börja på denna nivå. Du förtjänar 0,08€ per översatt ord och 0,007€ per reviderat ord. Du får betalt via PayPal.

Börja arbeta som översättare svenska
Så enkelt fungerar det

 

 

Registrera dig

Registrera dig och få ännu idag översättningsuppdrag per e-post. Vi har tillräckligt med arbete för såväl erfarna översättare som för nybörjare. Utöver detta finns det mycket efterfrågan i en bred skala av specialiseringar, som till exempel marknadsförings- eller medicinsk översättning.

 

 

Översätt en text

Du blir automatiskt kopplad till ett översättningsuppdrag som passar dina kunskaper och färdigheter. Acceptera översättningarna du vill göra och bestäm själv hur du fyller i ditt arbete.

Förtjäna mer och mer

Vårt arbetssätt baserar sig på kunskapen och färdigheterna hos våra författare. Således är Fairlingo uppbyggt för att ge våra översättare utrymmet att utveckla sig själva. Med varje nivå som du stiger får du även mer betalt. Väx tillsammans med Fairlingo.

Fairlingo arbetar tillsammans med 15 659 översättare.

Arbeta tillsammans med andra svenska översättare
i en unik gemenskap

 

 

Nina Turk
English translator
Paul Davoine
French translator
Vera van der Wel
Dutch translator
Irene Paulmer-Boutista
Spanish translator
Giovanni Piesco
Italian translator

Fairlingo är utvecklat genom profesionella om själva också översätter.

Eftersom översättningsprocessen
kan göras lättare och fördelaktigar
utan att förlora kvalitet
 

 

Fairlingo värderas av kunder som älskar översättning.

Kunder du kommer arbeta för
betygsätter Fairlingo med 9,4/10

98% of our customers recommend Fairlingo

Vad dina framtida kolleger säger

Wouter Wessendorp | Web developer

‘We created Fairlingo by utilizing the latest software developments'

Wouter is our web developer and has proven himself as a true code guru. Thanks to his input, we were able to successfully develop our code and advanced algorithms

Sam van Gentevoort | Community manager

‘We harnessed more than 10 years of experience as a translation agency and translated it into Fairlingo'

Sam serves as community manager and contributes to Fairlingo developments. Combining client contact with platform development allows us to apply the best solutions.

Vera Nijkamp | Community manager

‘Fairlingo is a unique platform with a fantastic community. A project I'm proud to be part of!'

As a community manager, Vera assists clients and translators with enquiries. She also takes care of the recruitment and selection of translators and contributes to the optimization of the translator platform interface.

Sven Schiff | Inhouse language expert

‘Improving translations is a true learning experience'

Sven is our in-house language expert and ensures a high level of translation quality. His critical and analytical eye keeps our translators sharp. He also contributes to the optimization of the translation process.

Anabella Peters | German translator

‘The success of very relationship, private and professional alike, relies on effective communication'

Anabella is an experienced translator and was raised in a bilingual family. She is fluent in both German and Portuguese. Anabella is also specialized in the translation of scientific documents  

Anthony Mansour | French translator

‘Thanks to my own multicultural background, becoming a translator was a logical step'

Anthony is a French translator who is also fluent in Arabic. With his engineering background, he was able to specialise in technical translations. He also has a knack for travel-oriented translations.

Anel Zhuaspayeva | Russian translator

‘An individual's vocabulary determines the horizon of his or her thoughts'

Anel was born and raised in Kazakh and was brought up with both Russian and Kazakh as her mother tongue. She has also invested in her English language fluency. Thanks to her vast experience, she is an eminent translator in various fields.

Giovanni Pesco | Italian translator

‘The Italian language contains many unique expressions which present an interesting challenge’

Giovanni was born and raised in Italy, but has gathered a wealth of worldly knowledge including specialization in the English, Japanese and Tibetan languages. He is also an expert in the translation of literary works.
     

Peter Van der Linde | Dutch translator

‘Mastering multiple languages lends us the opportunity to shape the world around us’

Peter is a Dutch translator and an expert in the field of technical translations. He also travels the world as part-time musician, which has granted him excellent English fluency.